OsloMet Gaming

Arrangementer

Events

Fall 2021

Høst 2021

Nov

9th

Weeling in the Winter

25th

Super Stressed

Des

Dec

10th

Recharge

27th

Left Behind

Medlemskap

Membership

For å bli medlem hos oss, send en e-post eller direkte melding på Facebook eller Discord hvor du oppgir:

 1. Fornavn og etternavn
 2. Er du SiO student eller ikke? (SiO er Studentsamskipnaden i Oslo)
 3. Hvor lenge skal du ha medlemskap? Et eller to semestre?

Om du ønsker kan du oppgi:

 1. Epostadresse
 2. Fødselsdato
 3. Discord brukernavn

Priser per semester:

 1. 200 kr

Ved å være medlem får du:

 1. Gratis inngang til alle våre arrangementer i perioden du er medlem.
 2. Tilgang til kontoret (mens et styremedlem er der).
 3. Stemmerett ved allmøtene.

Uten medlemskap får du:

 1. Tilgang til Discord serveren vår.
 2. Gratis inngang til de fleste arangementene som skjer på Discord.
 3. For fysiske arrangementer gjelder disse prisene (per arrangement):
  1. 100 kr

To become a member with us, send an e-mail or direct message on Facebook or Discord where you tell us:

 1. Your first and last names
 2. Whether or not you're a SiO student. (SiO er Studentsamskipnaden i Oslo)
 3. How long will your membership last for? One or two semesters?

Optionally you can also tell us your:

 1. E-mail address
 2. Date of birth
 3. Discord username

Prices per semester:

 1. 200 kr

By becoming a member you get:

 1. Free entry to all our events in the period you're a member.
 2. Access to the office (While a board member is there).
 3. Voting power at our general assemblies.

Without a membership you get:

 1. Access to our Discord server
 2. Free entry to most of our events that happen on Discord.
 3. For physical events, these prices apply (per event):
  1. 100 kr

Rollespill

Roleplaying

En del av OsloMet Gaming som vi kaller "Unplugged", fokuserer på rollespill som D&D og Pathfinder, brettspill, kortspill som Magic: the Gathering, osv. Vi har i dag mange og varierte rollespillgrupper som spiller de fleste dagene i uka.

A part of OsloMet Gaming, that we call Unplugged, focuses on roleplaying games like D&D and Pathfinder, board games, card games like Magic: the Gathering, and so on. Today we have many and varied roleplaying groups that play most of the week days.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte vår unplugged ansvarlig!

Do you have questions? Don't hesitate to contact our unplugged manager!

Didrik Pettersen

Frivillig

Det kreves en del arbeid for å holde eventer gående. Dette hadde vi aldri klart uten frivillige!

Oppgaver som gjøres er mangt og inkluderer å:

Volunteer

It requires a lot of work to get events going. The events would never have been possible without the help of volunteers!

There are many things that need to be done. These include:

 1. Bli med på stand for å gjøre oss synlig og rekruttere nye medlemmer.
 2. Sitte ved inngangen på arrangementer for å ta imot medlemmer.
 3. Rigge opp nettverkskabler og strøm.
 4. Teipe fast ledninger.
 5. Sette opp VR utstyr og konsoller.
 6. Flytte på bord og stoler.
 1. Helping at stands to increase our visibility and recruit new members.
 2. Welcoming members at the entrance of our events.
 3. Setting up the network and electricity for our LANs.
 4. Taping up cables.
 5. Setting up the VR and consoles.
 6. Moving tables and chairs.

Hva får man ut av å være frivillig?

What do you get in return by volunteering?

 1. Komme inn gratis på større arrangementer når vi har stand der. For eksempel Spillexpo eller TG!
 2. Få halv pris på medlemskap en neste gang.
 3. Gratis pizza på LAN.
 1. Get in for free at big events we have stands on, like Spillexpo or TG!
 2. Get half price on your membership at a later date.
 3. Get free pizza at our LANs.

Om oss

About us

Vi er studentorganisasjonen for gamere og folk som er interesserte i spill. Være seg det er spill på pc, konsoll, brettspill, kortspill, spill på mobil eller nettbrett, klassiske penn- og papir-rollespill, håndholdte spill eller spill på facebook.

Våre mål er å være et sosialt samlingspunkt for studenter og gamere i og rundt Oslo og Akershus. Å tilby et møtested og et sted å kunne være med andre gamere. Både på via nett og fysisk tilstede, enten i våre lokaler eller på et av våre mange arrangementer.

Vårt fokus er å være så inkluderende som mulig, samt ha en så lav terskel for deltakelse som mulig. Alt du trenger for å henge med oss er å møte opp.
Få nye venner og kontakter og ha det hyggelig sammen med oss og våre medlemmer.

We’re the student organization for those that are interested in games and gaming. Whether that is pc-gaming, board games, card games, handheld games, games on mobile, console games, tabletop roleplaying games or games on facebook.

Our goal is to be a social hub for students and gamers in and around Oslo and Akershus. To provide a meeting place and a place to just hang out with other gamers. Both online, and in the flesh at our office or one of our many events.

We focus on being inclusive and have a low threshold. We even provide the games. So all you need to join is to be (t)here.
Get connections, meet new friends, and have a great time with us and our members.

Leder

President

Kristofer Shaun Anderson Doyle

Discord: (Kris) One Trick#4205

Nestleder

Vice President

Lasse Lysen

Discord: OnkelTroll#2888

Økonomiansvarlig

Treasurer

Chr. Alexander B. Bøhler

Discord: seedback#6014

PR Ansvarlig

PR Manager

Benedicte Wessel

Discord: Ama#4693

Arrangementansvarlig

Event Manager

Joakim Engevold Mikkelsen

Discord: DanouvisNightgale#1177

Prosjektansvarlig

Project Manager

Abella Hong

Discord: Blomsy#7956

Brettspillansvarlig

Unplugged Manager

Didrik Marquard Pettersen

Discord: Stutt#4032

Frivilligansvarlig

Volunteer Manager

Isabelle Ohm

Discord: Lyveriana#5703

IT Ansvarlig

IT Manager

Ann Helen Storholt

Discord: dragonesper#4549